NA ČO TLAČÍME

Na všetky druhy papiera od pelúru až po kartón a od jednej farby až po plnofarebnú tlač.

ČO TLAČÍME

Letáky, Plagáty, Brožúry, Pohľadnice, Etikety, Ekonomickú literatúru, Vizitky, Hlavičkové papiere, Poštové obálky, Samoprepisovacie papiere, Bloky a rôzne atypické tlačoviny.

KNIHÁRSKE SPRACOVANIE

Znašanie na stroji DUPLO 5000 s šicím agregátom a možnosťou väzby V1, Falcovanie, Dierovanie, Číslovanie, a Laminovanie.